Menu

Vad är det som klassas som politiska frågor?

När det gäller politiska frågor så är det lika svårt att säga vad som klassas som detta, som det är att säga vad det egentligen är som kan anses stå utanför politikens ramar. När det gäller uppbyggnaden att det politiska system som finns i Sverige, så kommer det hela tiden att finnas politik i nästan allt som händer och sker. Detta beror helt enkelt på att samhället är uppbyggt av lagar och regler, som då till största del är skapade av de förtroendevalda som har placerats i riksdagen efter ett val. På så sätt kommer då allt simages-4om händer och sker i samhället vara uppbyggt av de lagar och regler som slagits fast vid politiska beslut.

Nu är det kanske inte på det sättet som alla går omkring och tänker, då det sättet att tänka ligger mycket nära något som kallas för förhindrande av friheten för människor. Just frihet är något som många säger inte finns i Sverige, men om du ser ut över världen i många andra länder så kommer du snart att inse vilken stor frihet du har som svensk medborgare. Vad kommer det då att vara som människor tänker på först när det talas om vad som är politiska frågor?

Jo, naturligtvis kommer detta att röra sig om ekonomiska frågor, undervisningen i skolorna, jobbpolitiken, integrationspolitiken och invandrarpolitiken samt även allt annat som rör det som faktiskt fortfarande går under namnet den svenska välfärden. Något som heller inte får förglömmas kommer naturligtvis att vara vårdpolitiken, som till största delen ser till att alla människor i Sverige har råd att gå till doktorn när ett problem eller en sjukdom uppstår. Även här kommer alla svenska medborgare att kunna skatta sig lyckliga, då det inte finns många länder i världen som ger så stora subventioner inom vården som detta land.