Menu

Den svenska integrationspolitiken

Inom den svenska integrationspolitiken handlar det helt enkelt om hur alla invandrare och flyktingar som kommer till det svenska samhället ska slussas in och integreras i det system som finns på bästa möjliga sätt. I och med att Sverige är medlemmar i EU, och bara står utanför den monetära unionen, så kommer mycket av den svenska flyktingpolitiken att styras av de regler och normer som fastslås i det politiska bordet i EU-parlamentet. Dock finns det fortfarande en frihet för Sverige att begränsa den flyktingström som kommer varje år, om xcelerated_global_collaborationdet kan påvisas att detta leder till att landets invånare och medborgare tar stor skada av den kraftiga flyktingström som faktisk tas emot i Sverige.

Hur som helst så handlar integrationspolitiken inte så mycket om hur många som kommer till Sverige och inte heller om de är att anse som invandrare eller flyktingar. Här gäller det att fastställa de regler och förutsättningar som ska finnas för dessa människor att leva ett värdigt liv i samhället och förstå de svenska värderingarna och den övriga politiken. Här anser en del att detta har gått överstyr och är utom all kontroll, medan andra anser att det är vår plikt att hjälpa alla medmänniskor till ett bra liv.

Trots att Sverige är ett av de länder i världen som tar emot och integrerar flesta invandrare och flyktingar i världen varje år, så har fortfarande det mesta av det svenska välfärdssystemet lyckats bibehållas, vilket då helt klart borde betyda att denna del av de politiska frågorna behandlas på ett bra sätt. Vid valtider är det dock en stor diskussion rörande integrationspolitiken, där en del partier till och med går till val på att vara de som inte tar emot några flyktingar. För dessa har det dock som tur är inte gått så bra i längden.