Menu

Om oss och politiska frågor

När det handlar om politik och hur samhället egentligen fungerar i Sverige, så är landet en demokrati som utan några problem bedrivit val under massor av år. Detta är något du kan jämföra med många andra länder där regeringar många gånger störtas av de som inte kan förlika sig med deras idéer. Många gånger sker detta på ett våldsamt sätt, men detta är inte fallet i Sverige. Här har det förekommit enstaka kravaller under historiens gång, men generellt sätt så är det svenska folket av den sorten att den demokratiska ordningen respekteras, vilket då gör att de flesta väntar till nästa val att göra sin röst hörd igen.

Det sker då var fjärde år genom ett val till riksdag och kommun, där alla som har en ålder som medför rösträtt har en röst att lägga. Detta är något som ska tas som en frihet under ansvar, vilket då betyder att du har en skyldighet att sätta dig in i hur saker och ting gällande politiska frågor fungerar, så att du har en möjlighet att bilda dig en uppfattning. Naturligtvis finns alltid möjligheten att rösta blank, vilket då bara är ett sätt att kasta bort sin frihet till möjligheten att få den regering du vill ha.

Nu finns det många människor som tycker att allt är likadant, vilket i mångt och mycket kan vara sant, men på denna sida ska du i alla fall få lite insikt i hur landet fungerar och vad de stora politiska frågorna verkligen är och handlar om.